LOADINGLOADING...!

    Hoán Đổi - Switch - 2011

    Hoán Đổi (Switch ) (2011)Tại Montreal, thiết kế thời trang thất nghiệp Sophie Malaterre được triệu tập bởi Claire Maras để hiển thị công việc của mình cho ông chủ của cô. Khi Sophie đến trong công ty, Clare xin lỗi và nói rằng ông chủ của cô là vào kỳ nghỉ và sẽ trở lại chỉ hai tháng sau đó. Clare mời Sophie ăn trưa với cô ấy và nói với Sophie về switch.com trang web, nơi mà nó có thể chuyển đổi nhà với một người lạ cho kỳ nghỉ. Sophie tìm kiếm một căn hộ ở Paris gần Tháp Eiffel, thuộc Benedicte Serteaux và họ thay đổi căn hộ. Sophie đến ở Paris vào sáng thứ Bảy và có một ngày giấc mơ cưỡi xe đạp đi qua khu vực du lịch. Tuy nhiên,..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer