LOADINGLOADING...!

    Hoàng Cung Dậy Sóng - Dong Yi - 2010

    Bộ phim Hoàng Cung Dậy Sóng (Dong Yi) lấy bối cảnh vào thời gian trị vì của vua Túc Tông nhà Triều Tiên, dựa trên cuộc đời của Choi Suk-Bin, một quý phi của vua Túc Tông. Câu chuyện xoay quanh Dong Yi, một nữ tỳ làm việc trong Thưởng nhạc viện. Thông minh, xinh đẹp và vô cùng nhân hậu, cùng với việc quan tâm giải quyết các âm mưu trong cung, Dong Yi đã trở thành cung nữ, rồi quý phi mặc dù cô xuất thân là thường dân.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn