LOADINGLOADING...!

    Hoàng Tử Gác Mái - Rooftop Prince - 2012

    Trong phim Hoàng Tử Gác Mái (Rooftop Prince): Thái tử và Thái tử phi là những con người cùng một tầng lớp. Họ cũng là bạn bè duy nhất của nhau đằng sau bức tường thành cao lớn và lạnh lẽo.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn