LOADINGLOADING...!

    Hội Nữ Sinh Phần 1 - Scream Queens Season 1 - 2015

     Vào năm 1995, Hội Nữ Sinh đã xảy một thảm kịch khủng khiếp, và đó là một bí ẩn vẫn chưa tìm được lời giải đáp. 20 năm sau, lịch sử đẫm máu tái diễn khi trong trường lại xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt, và có vẻ động cơ của hắn là để báo thù... 

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server VNPT STREAM

Trailer