LOADINGLOADING...!

    Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm - Memoria De Mis Putas Tristes - 2011

    Một nhà báo già muốn ăn mừng sinh nhật thứ 90 của mình bằng một đêm tình dục với một cô gái trẻ, người bán trinh cho ông để giúp gia đình. Thay vì tình dục, ông khám phá ra tình yêu đầu tiên trong đời của mình... Bản phụ đề tiếng Anh có nhiều chỗ tối nghĩa, nên bản dịch tiếng Việt chắc chắn có nhiều chỗ sai lầm.

Server HotVN