LOADINGLOADING...!

    Hòn Đảo Quỷ - The Devils Rock - 2011

    Hòn Đảo Quỷ (The Devils Rock) (2011)The Devils Rock có bối cảnh đặt tại quần đảo Channel vào đêm trước ngày D-day, 2 lính biệt kích được cử đi để phá hủy các ụ súng Đức để đánh lạc hướng lực lượng của Hitler từ Normandy, họ đã khám phá ra một âm mưu bí ẩn của Đức quốc xã giải phóng lực lượng ma quỷ hòng giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer