LOADINGLOADING...!

    Huyền Thoại 7 Đại Dương - Sinbad: Legend Of The Seven Seas - Sinbad - 2003

    Huyền Thoại 7 Đại Dương (Sinbad: Legend of the Seven Seas - Sinbad) (2003)Người thủy thủ huyền thoại được đóng khung bởi Eris nữ thần cho các hành vi trộm cắp của Sách Hòa Bình, và phải đi đến lĩnh vực của mình vào cuối của thế giới để lấy nó và lưu cuộc sống của bạn thời thơ ấu của ông Hoàng tử Proteus.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer