LOADINGLOADING...!

    Huyền Thoại Riddick - Chronicles Of Riddick - 2004

    Huyền thoại Riddick (Chronicles of Riddick) (2004)Phần tiếp theo của bộ film Pitch Black. Nói về 5 năm trước sự kiện ở Pitch Black, bộ film nói về Riddick (Vin Diesel), một tên tù vượt ngục và bị dính vào cuộc chiến giữa Chúa tể Marshal và đội quân Necromonger của mình với nhóm Elementals mà độ trưởng Aereon của nhóm là người giúp Riddick khám phá con người thật của chính mình...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN