LOADINGLOADING...!

    Huyền Thoại Trần Chân - Legend Of The Fist: The Return Of Chen Zhen - 2010

    Huyền Thoại Trần Chân (Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen) (2010)Phim kể về cuộc đời Trần Chân, người anh hùng nổi tiếng của Trung Quốc thời kỳ đầu thế kỷ XX, cũng là đệ tử của huyền thoại võ thuật Hoắc Nguyên Giáp.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer