LOADINGLOADING...!

    I Love You Phillip Morris - I Love You Phillip Morris - 2009

    I Love You Phillip Morris (I Love You Phillip Morris) (2009)Steven Russell được hạnh phúc kết hôn với Debbie, và là một thành viên của lực lượng cảnh sát địa phương khi một tai nạn xe hơi gây ra một đánh giá lại đáng kể cuộc sống của mình. Steven trở nên cởi mở về đồng tính luyến ái của mình và quyết định sống một cuộc sống với đầy đủ - thậm chí nếu nó có nghĩa là vi phạm luật pháp. Mới của Steven, lối sống phung phí liên quan đến khuyết điểm và gian lận và, cuối cùng, ở Ân Nhà nước nơi anh gặp nhạy cảm, ăn nói nhỏ nhẹ Phillip Morris. Sự sùng kính Chúa giải phóng Phillip khỏi nhà tù và x..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer