LOADINGLOADING...!

    Jang Bori Có Mặt! - Jang Bori Is Here! - 2014

    "Câu chuyện về cuộc đời của một người Mẹ và hai con gái; một đứa con gái ruột và một cô con gái nuôi mà số phận là vòng xoắn cuộc sống thay đổi do con gái ruột và con gái nuôi bị tráo đổi, gây ra xung đột căng thẳng trong gia đình,....."

load player

Trailer