LOADINGLOADING...!

    Kẻ Chủ Mưu - The Conspirator - 2010

    Kẻ Chủ Mưu (The Conspirator) (2010)The Conspirator kể về Mary Surratt, người bị hành quyết với cáo buộc là chủ mưu và cung cấp vũ khí để John Wilkes Booth thực hiện vụ ám sát Tổng thống Abraham Lincoln năm 1865, gây ra cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại Mỹ thời kỳ đó

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer