LOADINGLOADING...!

    Kẻ Giơ Đầu Chịu Hàng - The Scapegoat - 2012

     Bộ phim lấy bối cảnh nước Anh năm 1952, chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại, và nhân vật chính là hai người đàn ông rất khác nhau, chỉ trừ khuôn mặt.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer