LOADINGLOADING...!

    Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét - The Terminator 2: Judgment Day - 1991

    Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét (The Terminator 2: Judgment Day) (1991)Sau thất bại ở phần 1, Skynet bằng gửi thêm một robot khác, mạnh mẽ hơn để tiêu diệt Sarah Connor và đứa con của bà, John Connor. Tuy nhiên, lần này hai mẹ con được bảo vệ bởi chính Kẻ Hủy Diệt trong phần 1, được phe kháng chiến sửa chửa và gửi về từ tương lai...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer