LOADINGLOADING...!

    Kẻ Liều Mạng - Desperado - 1995

    Kẻ Liều Mạng (Desperado) (1995)Bộ phim nói về một nhạc sĩ đang tìm việc bị nhận lầm là kẻ đâm thuê chém mướn. Sự nhầm lẫn tại hại đã khiến cho cuộc sống của anh bị vướng vào một mớ bòng bong rắc rối của tình yêu, tội ác và giết chóc.

Server HotVN

Trailer