LOADINGLOADING...!

    Kẻ Săn Mồi - The Raven - 2012

    Kẻ Săn Mồi (The Raven) (2012) Một bộ phim giả tưởng nói về những ngày cuối cùng của cuộc đời của Edgar Allan Poe, trong đó nhà thơ đang trong quá trình theo đuổi một kẻ giết người hàng loạt được phản ánh trong các câu chuyện của chính nhà văn.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer