LOADINGLOADING...!

    Kẻ Săn Tiền Thưởng - The Bounty Hunter - 2010

    Kẻ Săn Tiền Thưởng (The Bounty Hunter) (2010)Một thợ săn tiền thưởng trên con đường đưa bà vợ cũ là nhân viên của một tổ chức sát thủ đến nhà giam thì cả hai vợ chồng lại trở thành mục tiêu bịt đầu mối của bọn sát thủ. Cuộc phiêu lưu chạy cho đến nhà giam để mong sống sót của họ bắt đầu.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer