LOADINGLOADING...!

    Kẻ Thế Mạng - Surrogates - 2009

    Kẻ Thế Mạng (Surrogates) (2009)Đặt trong một thế giới tương lai, nơi con người sống trong sự cô lập và tương tác thông qua robot thay thế, một cảnh sát bị buộc phải rời khỏi nhà của mình cho lần đầu tiên trong nhiều năm để điều tra các vụ giết người của những người đại diện của người khác.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer