LOADINGLOADING...!

    Kẻ Trộm Giấc Mơ - Paprika - 2006

    Paprika (Paprika) (2006)Khi một máy tính mà cho phép trị liệu để nhập vào giấc mơ của bệnh nhân của họ bị đánh cắp, địa ngục tất cả nổ ra. Chỉ có một nữ bác sĩ chuyên khoa có thể ngăn chặn nó: Paprika.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer