LOADINGLOADING...!

    Kẻ Trốn Chạy - The Runner - 2015

     Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống thăng trầm của một chính trị có lý tưởng nhưng cũng chịu đầy cám dỗ, sau sự kiện tràn mỏ dầu năm 2010...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer