LOADINGLOADING...!

    Kẻ Trừng Phạt 2 - Punisher War Zone - 2008

    Kẻ Trừng Phạt 2 (Punisher War Zone) (2008)Sau khi săn bắn và giết chết hàng trăm tội phạm bạo lực, Frank Castle, aka The Punisher, phải đối mặt với kẻ thù của mình chết người nhiều nhất được nêu ra: Jigsaw.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer