LOADINGLOADING...!

    Kẻ Vô Hình - The Invisible - 2007

    Kẻ Vô Hình (The Invisible) (2007)Sau khi một cuộc tấn công rời bỏ anh trong tình trạng lấp lửng vô hình để sống và cũng gần chết một thiếu niên phát hiện ra là người duy nhất có thể có thể để giúp anh ta, là kẻ tấn công mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer