LOADINGLOADING...!

    Kẻ Yêu Nước Cuồng Tín - The Good Shepherd - 2006

    Kẻ Yêu Nước Cuồng Tín (The Good Shepherd) (2006)Nhiều biến động lịch sử của Cơ quan Tình báo Trung ương sớm được nhìn qua lăng kính của cuộc sống của một người đàn ông.

load player

Trailer