LOADINGLOADING...!

    Khách Ở Quê Ra - Khách Ở Quê Ra - 1994

    Khách Ở Quê Ra (Khách Ở Quê Ra) (1994)“Lão Khúng” (Quốc Trị) - một nông dân chân chất thật thà, sống trong cảnh nghèo khó phải nương tựa vào đình thành hoàng đã bị bỏ hoang. Định mệnh đã xui Khúng gặp và cưu mang cả hai mẹ con Huệ (Việt Trinh)- người mà sau này trở thành vợ của Khúng. Bỏ qua quá khứ, họ đến với nhau và những đứa con của họ được sinh ra trong niềm vui và cả nỗi nhọc nhằn khó khăn thời bấy giờ. Song cuộc đời không bao giờ theo ý định của con người, khi kẻ thứ ba xuất hiện và sự lỗi lầm của Huệ khiến Khúng suy sụp… nhưng tình yêu thương với những đứa con th..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN