LOADINGLOADING...!

    Khát Vọng Thượng Lưu - I Summon You, Gold - 2013

    Bộ phim Khát Vọng Thượng Lưu - I Summon You, Gold: khắc họa cuộc sống của giai cấp thượng lưu trong xã hội, đồng thời vạch ra những lường gạt và cả sự thật về những người sống trong tầng lớp trung lưu luôn dành ánh mắt ngưỡng mộ cho tầng lớp thượng lưu.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn