LOADINGLOADING...!

    Khi Đàn Chim Trở Về - Khi Đàn Chim Trở Về - 2015

     Phần 3 tiếp tục đưa nạn phá rừng và công cuộc bảo vệ rừng đầy hiểm nguy của các chiến sĩ kiểm lâm với lâm tặc lên màn nhỏ. Và cuộc chiến này càng trở nên cam go, khốc liệt hơn khi có sự tiếp tay cho kẻ xấu của những người ngay trong lực lượng kiểm lâm.  

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer