LOADINGLOADING...!

    Không Gian Chết: Hệ Quả - Dead Space Aftermath - 2011

    Không Gian Chết: Hệ Quả (Dead Space Aftermath) (2011)Sau sự kiện của Dead Space, tập đoàn C.E.C đã mất liên lạc với tàu USG Ishimura và căn cứ trên hành tinh Aegis VII. Không lâu sau đó, tàu USG O’Bannon được cử đi để điều tra tình hình, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra một cách suông sẻ khi họ tìm thấy mảnh vỡ của Red Marker trên bề mặt của hành tinh đã bị tàn phá này.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer