LOADINGLOADING...!

    Khủng Bố Quốc Tế - National Security - 2003

    Khủng Bố Quốc Tế (National Security) (2003)Chính phủ Brazil dẫn đầu các nước châu Mỹ Latin trong cuộc chiến chống lại các tập đoàn ma túy. Để đáp trả, các tập đoàn ma túy bắt đầu một loạt các cuộc tấn công vào các thành phố của Brazil và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mục tiêu đầu tiên của chúng là rừng Amazon...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer