LOADINGLOADING...!

    Kỷ Nguyên Giông Tố - The Tempest - 2010

    Kỷ Nguyên Giông Tố (The Tempest) (2010)Chơi sử thi của Shakespeare được dịch từ trang này sang màn hình, với giới tính của nhân vật chính, Prospero, thay đổi từ nam thành nữ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer