LOADINGLOADING...!

    Kỳ Phùng Địch Thủ - Heat - 1995

    Kỳ Phùng Địch Thủ (Heat) (1995)Một chiếc xe bọc thép chở tiền bị đánh cắp giữa thành phố los angeles. ba nhân viên bảo vệ trên xe bị bắn chết. tẩu thoát ngay trước một rừng cảnh sát, bọn cướp không đả động tới tiền mặt, chỉ mang theo một đống trái phiếu trị giá 1,6 triệu usd. Đây là trái phiếu của malibu equity investment, một công ty sản xuất vũ khí

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn