LOADINGLOADING...!

    Lạc Lối Ở Tokyo - Lost In Translation - 2003

    Lạc Lối Ở Tokyo (Lost in Translation) (2003)Một ngôi sao điện ảnh mờ dần với một cảm giác trống rỗng, và một người vợ bị bỏ quên trẻ đáp ứng như những người xa lạ ở Tokyo và tạo thành một mối liên kết không.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer