LOADINGLOADING...!

    Lính Cứu Hỏa Chicago Season 3 - Chicago Fire Season 3 - 2014

    "Bộ phim kể về đội cứu hỏa ở Chicago, những chiến sĩ cảnh sát không chỉ dập hỏa hoạn mà còn giúp đỡ nhiều việc cho người dân,....."

load player

Trailer