LOADINGLOADING...!

    Lời Thì Thầm Phần 1 - The Whispers Season 1 - 2015

     The Whispers, bộ phim kể về bối cảnh trái đất khi một thế lực vô hình xuất hiện và dụ dỗ những đứa trẻ vô tội cho âm mưu của chúng. Trong khi những đứa bé không hề biết là mình đang giúp thế lực siêu nhiên ấy thì cuộc đua cứu rỗi loài người đang dần dần sắp hết thời gian...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN