LOADINGLOADING...!

    Long Môn Phi Giáp - Flying Swords Of Dragon Gate - 2011

    Phim Long Môn Phi Giáp (Flying Swords Of Dragon Gate) được coi là phiên bản mới nhất của Dragon Inn (1992) - Long Môn Phi Giáp xoay quanh câu chuyện một tướng quân đời Minh chống lại tên thái giám độc ác, tham muốn quyền lực.

load player

Server HotVn2