LOADINGLOADING...!

    Lớp Học Của Nữ Hoàng - The Queen's Classroom - 2013

    Bộ phim The Queen's Classroom (Lớp Học của Nữ Hoàng) phản ánh những thực trạng trong môi trường giáo dục hiện nay và những vấn đề mà các em học sinh gặp phải. Nhân vật chính là một cô giáo đặc biệt, có tính cách cứng rắn tại một ngôi trường cấp hai, Ma Yeo Jin. Với phương pháp giảng dạy đặc biệt, khác người, khiến cho học sinh khó có thể thích nghi được, Ma Yeo Jin sẽ làm thế nào để cảm hóa các em của mình trong thời gian giảng dạy tại trường.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn