LOADINGLOADING...!

    Luật Sư Phá Án - Michael Clayton - 2007

    Luật Sư Phá Án (Michael Clayton) (2007)Một công ty luật mang lại "fixer" khắc phục tình hình sau khi một luật sư có một sự cố trong khi đại diện cho một công ty hóa chất mà ông biết là có tội trong một vụ kiện nhiều tỷ đô la lớp.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer