LOADINGLOADING...!

    Lực Lượng Đặc Nhiệm - Battle Force - 2012

    Lực Lượng Đặc Nhiệm (Battle Force) (2012)Một đội quân đặc biệt có sứ mệnh chạy đua với thời gian để chuyển những thông tin mật phục vụ cuộc chiến trong Thế chiến II. Khi bị dồn vào đường cùng họ chỉ có một lựa chọn: Bắn vào đối phương!

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer