LOADINGLOADING...!

    Lực Lượng Đặc Nhiệm - He Who Dares - 2014

    Một nhóm khủng bố đeo mặt nạ bắt cóc con gái Thủ tướng Chính phủ, cố thủ trong một bãi đậu xe ngầm bằng chất nổ. Một nhóm SAS (Special Air Service) được đặc phái đến và phải tập kích từ trên tầng thượng trong thời gian nhanh nhất.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN