LOADINGLOADING...!

    Lực Lượng Đặc Nhiệm - Special Forces - 2011

    Lực Lượng Đặc Nhiệm ( Special Forces) (2011)Sự phức tạp ngày càng tăng của môi trường toàn cầu hiện nay đòi hỏi rằng các lực lượng hoạt động đặc biệt, hơn bao giờ hết, có được những kỹ năng cần thiết và được trang bị với các khả năng để đáp ứng bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào cần thiết. 2011 SOFIC hứa hẹn sẽ cung cấp một diễn đàn cho sự hợp tác và kết nối mạng tích cực chủ động giữa tất cả các bên liên quan từ các học viện, công nghiệp, các tổ chức chuyên nghiệp, và các cơ quan chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động đặc biệt khi chúng tôi tiếp tục thích ứng với các mối đe dọa không thể đoán trước tr&eci..

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer