LOADINGLOADING...!

    Lực Lượng Đối Kháng (Phần 1) - Defiance Season 1 - 2014

    Bộ phim được đặt trong tương lai gần, nơi mà người ngoài hành tinh được gọi chung là Votans đã đến Trái đất tìm kiếm một ngôi nhà mới sau khi hệ thống năng lượng mặt trời của họ đã bị phá hủy.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN