LOADINGLOADING...!

    Ma Đạo Tranh Bá 1 - Vampire Expert 1 - 1995

    Phim Ma Đạo Tranh Bá 1 (Vampire Expert 1) tập trung những cảnh hài hước và hồi hộp, câu chuyện tìm bắt ma hút máu. Thầy pháp Tiểu Phương cùng các đệ tử đồng tâm tiêu diệt những con ma hung dữ này. Bởi thế những con ma không được bữa ăn no này thù hận quyết không tha thầy Tiểu Phương...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn