LOADINGLOADING...!

    Ma Giới Kỵ Sĩ: Cơn Bão Hoàng Kim - Garo: Gold Storm - 2015

     Đây là bộ phim Live-Action chuyển thể từ bộ anime cùng tên, cùng theo chân Shou, Ryuuga và Rian tiếp tục cuộc chiến tiêu diệt bọn Horror để bảo vệ loài người...

Server VNPT STREAM

Trailer