LOADINGLOADING...!

    Ma Lực Đồng Tiền - Wall Street 2: Money Never Sleeps - 2010

    Ma Lực Đồng Tiền (Wall Street 2: Money Never Sleeps) (2010)Bây giờ ra ​​khỏi nhà tù, nhưng vẫn còn hổ thẹn bởi các đồng nghiệp của mình, Gordon Gekko công trình con tương lai của mình trong luật pháp, một nhà môi giới chứng khoán duy tâm, khi anh nhìn thấy một cơ hội để đưa xuống một Wall Street đối phương và xây dựng lại đế chế của mình.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer