LOADINGLOADING...!

    Mặt Trời Đen - Outpost: Black Sun - 2012

    Mặt Trời Đen (Outpost: Black Sun) (2012)Vào năm 1945, giai đoạn kết thúc của WW2, một nhà khoa học Đức tên là Klausener đang phát triển một công nghệ mới đáng sợ, có sức mạnh để tạo ra một đội quân bất tử của Đức Quốc xã.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer