LOADINGLOADING...!

    Một Sự Thật Phiền Phức - An Inconvenient Truth - 2006

    Một Sự Thật Phiền Phức (An Inconvenient Truth) (2006)Một bộ phim tài liệu về chiến dịch của Al Gore để làm cho các vấn đề của sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề được công nhận trên toàn thế giới.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer