LOADINGLOADING...!

    Một Thời Ở Mexico - Once Upon A Time In Mexico - 2003

    Một Thời Ở Mexico (Once Upon a Time in Mexico) (2003)“The Time Has Come.” Mariachi được tay CIA Sands thuê đi ngăn chặn lại một vụ ám sát tổng thống Mexico vì biết Mariachi muốn giết tên sát thủ, kẻ từng hại vợ con anh. Âm mưu của Sands là cứ để tên giết người ra tay để lật đổ tổng thống, sau đó giết hắn để trừ khử hậu hoạ. Nhưng kết cục lại bất ngờ đảo lộn mọi tình thế.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer