LOADINGLOADING...!

    Mùa Của Tình Yêu - Seasons Romance - 2014

    Seasons Romance (Mùa Của Tình Yêu) là một bộ phim đan xen các mối quan hệ giữa nhiều nhân vật, tuyến Nam-Nam, Nữ-Nữ và Nam và Nữ. Các mối quan hệ này được diễn giải và phát triển trong những chuyến đi xa để nghỉ ngơi hay khám phá như: leo núi, tắm biển, trượt tuyết,.....