LOADINGLOADING...!

    Mũi Tên Gãy - Broken Arrow - 1996

    Mũi Tên Gãy (Broken Arrow) (1996)Khủng bố đánh cắp đầu đạn hạt nhân của quân đội Mỹ, nhưng không được tính vào một phi công và kiểm lâm viên làm hỏng kế hoạch của họ.

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Trailer