LOADINGLOADING...!

    Năm Tháng Vội Vã - Năm Tháng Vội Vã - 2014

    Năm Tháng Vội Vã chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Dạ Hồi, thông qua lối kể chuyện bình thản mà chân thực miêu tả tuổi trẻ của 5 người bạn học : Trần Tầm, Phương Hồi, Kiều Nhiên, Lâm Gia Phù, Triệu Diệp, từng yêu, từng hạnh phúc, từng đau khổ, cuồi cùng thanh xuân chỉ còn một nỗi buồn mang mác...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn