LOADINGLOADING...!

    Nằm Vùng Phần 1 - Legends Season 01 - 2014

     Bộ phim xoay quanh đặc vụ Martin Odum, người có khả năng kỳ lạ là biến mình thành một người khác cho từng công việc khác nhau. Tuy nhiên, đi sâu vào những vấn đề cụ thể khán giả sẽ được thấy phong cách, tâm lý của Anh dường như không thay đổi nhiều,...

Hiện AutoNext đã được thiết lập sẵn

Server HotVN

Server VNPT STREAM

Trailer